Αντώνης Σαπουντζής

Σύμβουλος μεταφοράς τεχνολογίας

Ο Αντώνης Σαπουντζής είναι απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Πριν την ένταξή του στο Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΙΤΕ/PRAXI στο Ηράκλειο, ο Αντώνης εργάστηκε ως Μηχανικός Υλικών/Ερευνητής στο CERN (European Organisation for Nuclear Research) με εξειδίκευση στις εναποθέσεις λεπτών υμενίων (μεταλλικών και άνθρακα) με ενεργή συμμετοχή στην έρευνα και την παραγωγή σε εφαρμογές μεγάλης κλίμακας ως υπεύθυνος του εργαστηρίου επιστρώσεων κυλινδρικών υποστρωμάτων. Παράλληλα έχει εμπειρία στην συγγραφή και υποβολή εθνικών και ευρωπαϊκών προτάσεων με το HMU (Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο).