Δρ Απόστολος Δημητριάδης

Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας

Ο Dr Απόστολος Δημητριάδης έχει περισσότερα από 9 χρόνια εμπειρίας στην υποστήριξη καινοτομίας και τη μεταφορά τεχνολογίας σε διοικητικούς ρόλους. Διαθέτει εις βάθος εμπειρία στον τομέα της εξειδίκευσής του, η οποία έχει εξελιχθεί μέσα από παροχή συμβουλευτικής σε πελάτες από ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα (ΕΚ), μεμονωμένους επιχειρηματίες, μικρομεσαίες (ΜμΕ) και μεγάλες επιχειρήσεις.

Έχει συμμετάσχει ενεργά στην προσέλκυση άνω των €48εκ (FP7, Horizon 2020, CIP, COSME, SMP, DEP, ΕΣΠΑ-ΕΣΠΑ, HFRΙ-ΕΛΙΔΕΚ, ιδιωτικές πηγές) για έργα που αφορούν ΜμΕ, ΕΚ, Πανεπιστήμια και δημόσιους φορείς στην Ελλάδα και την ΕΕ στον τομέα εξειδίκευσής του. Ο Απόστολος έχει διδακτορικό στη Θεωρητική Φυσική από το Πανεπιστήμιο του Durham, UK, όπου μελέτησε μελανές οπές στη θεωρία χορδών.

Έχει ασχοληθεί με προβλήματα στην κοσμολογία και την πολυδιάστατη βαρύτητα, προτού αποφασίσει μια ριζική αλλαγή καριέρας προς πιο εφαρμοσμένες και με μεγαλύτερο αντίκτυπο δραστηριότητες.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο : 
Email :