Διασύνδεση και Δικτύωση

Υπηρεσιες
  • Προώθηση ερευνητικών αποτελεσμάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό

  • Συμμετοχή σε brokerage events και επιχειρηματικές αποστολές

  • Διοργάνωση Industry Days

  • Διοργάνωση θεματικών επιχειρηματικών σεμιναρίων για ανάδειξη τεχνολογικών αναγκών και δημιουργία συνθηκών συνεργασίας

  • Εξειδικευμένες online υπηρεσίες και έντυπα

  • Εξεύρεση ερευνητικών ή/και επιχειρηματικών εταίρων 

  • Εκδηλώσεις ενημέρωσης με θεματικό ή και γεωγραφικό προσδιορισμό

  • Εργαστήρια επιμόρφωσης κι εκπαίδευσης προς ερευνητές και επιχειρηματίες

  • Συνεργασία με εθνικά και ευρωπαϊκά επιχειρηματικά δίκτυα για προώθηση τεχνολογικών καινοτομιών

Σας ενδιαφέρουν οι υπηρεσίες μας;

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας