Τεχνολογική ανακάλυψη

Υπηρεσιες
  • Καταγραφή και παρακολούθηση τεχνολογικών δραστηριοτήτων

  • Εντοπισμός τεχνολογιών με δυνατότητες εμπορικής εκμετάλλευσης

  • Μελέτη τεχνολογίας και έρευνα αγοράς για την αξιοποίησή της

  • Τεχνικο-οικονομική αξιολόγηση και ανάλυση ωριμότητας: αξιολόγηση σε σχέση με τον ανταγωνισμό, την αγορά και τις επιστημονικές, τεχνολογικές και επιχειρηματικές τάσεις.

  • Ανάπτυξη βραχυπρόθεσμου σχεδίου δράσης

  • Ανάπτυξη σχεδίου δυνατοτήτων εκμετάλλευσης για οικονομική αξιοποίηση

Σας ενδιαφέρουν οι υπηρεσίες μας;

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας