Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

ποιοι ειμαστε

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, διαμεσολάβησης και συμβουλευτικής υποστήριξης προς επιχειρήσεις και ερευνητικά εργαστήρια, σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη Μεταφορά Τεχνολογίας και Αξιοποίηση των Αποτελεσμάτων της Έρευνας. Έχει έδρα στην Αθήνα και παραρτήματα στο Ηράκλειο, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και τον Βόλο.

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας και παρουσία σε 5 πόλεις, αποτελεί εθνική υποδομή για την υποστήριξη της καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Αποστολή του Δικτύου ΠΡΑΞΗ είναι να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών:

  • Συνδέοντας την έρευνα με τη βιομηχανία
  • Προωθώντας την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα
  • Υποστηρίζοντας τη διεθνή συνεργασία