Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας ΙΤΕ

ποιοι ειμαστε

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΙΤΕ (TTO_FORTH) υποστηρίζει την εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του Ιδρύματος καθώς και την ευρύτερη δικτύωσή του με Ιδρύματα, επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η μονάδα του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας παρέχει μια δέσμη υπηρεσιών που καλύπτει όλο το φάσμα της μεταφοράς τεχνολογίας στο τρίπτυχο: Έρευνα – Καινοτομία – Ανάπτυξη. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες απευθύνονται σε όλα τα στάδια εξέλιξης και αξιοποίησης της ερευνητικής δραστηριότητας, καλύπτοντας μία ευρεία γκάμα αναγκών που προκύπτουν στα διάφορα στάδια εξέλιξης της τεχνολογικής ωριμότητας, όπως:

  • συμβουλευτική για εύρεση χρηματοδότησης για την υλοποίηση ερευνητικών δραστηριοτήτων
  • αναγνώριση της τεχνολογικής καινοτομίας
  • προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
  • ανάλυση αγοράς
  • επιλογή και αξιολόγηση βέλτιστων επιχειρηματικών μοντέλων για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων
  • προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων και την εμπορική αξιοποίηση της τεχνολογίας μέσω της ίδρυσης τεχνοβλαστών ή την παραχώρηση αδειών χρήσης.

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΙΤΕ διαθέτει ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών από τον ερευνητικό, επιχειρηματικό και επενδυτικό χώρο, ενώ εξασφαλίζει την απαραίτητη επικοινωνία με την εθνική επιχειρηματική κοινότητα και πρόσβαση σε διεθνή κανάλια δικτύωσης μέσω Ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών, όπως το Enterprise Europe Network και το TTO Circle.