Διαχείριση Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Υπηρεσιες
  • Συμβουλευτική και ενημέρωση σε θέματα διαχείρισης Διανοητικής Ιδιοκτησίας

  • Ανάλυση καινοτομίας

  • Αναζήτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

  • Yποστήριξη και συμβουλευτική για τον καλύτερο τρόπο προστασίας των διανοητικών δικαιωμάτων

  • Συνεργασία με patent attorneys για σύνταξη  διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 

  • Συμβουλευτική για την καλύτερη γεωγραφική κάλυψη ώστε να επιτευχθεί με τον πιο αποδοτικό τρόπο η Ελευθερία Λειτουργίας (Freedom to Operate)

  • Αποτίμηση οικονομικής αξίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

Σας ενδιαφέρουν οι υπηρεσίες μας;

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας