ΕΤΕΠ-Κ

ποιοι ειμαστε
Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ETEΠ-K) ιδρύθηκε το 1993 από το Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΤΕ), έναν από τους μεγαλύτερους ερευνητικούς οργανισμούς της χώρας. Μαζί με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, αποτελούν τις βασικές δομές του ΙΤΕ για την προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.
Το ΕΤΕΠ-Κ διαθέτει περίπου 4000 τ.μ. (χώροι γραφείων και εργαστηρίων), που φιλοξενούν νεοφυείς καινοτόμες εταιρείες με τεχνολογικό κυρίως προσανατολισμό. Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται σε προνομιακή φυσική τοποθεσία 10 χλμ περίπου από την πόλη του Ηρακλείου. Η παρουσία του ΕΤΕΠ-Κ στις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ και η εγγύτητα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο αποτελούν σημαντικό αναπτυξιακό πλεονέκτημα, καθώς υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση εργαστηρίων, ερευνητικών υποδομών και επιστημόνων που μπορούν να στηρίξουν ενεργά τις επιχειρήσεις που φιλοξενούνται στην Θερμοκοιτίδα.