Δέσποινα Αδαμίδου MBA

Διοικητική υποστήριξη

Η Δέσποινα ασχολείται με την οικονομική διαχείριση χρηματοδοτούμενων έργων και την κατάρτιση και παρακολούθηση των ετήσιων προϋπολογισμών.
Τα τελευταία 10 χρόνια έχει δραστηριοποιηθεί στην συγγραφή και προετοιμασία προτάσεων, τον συντονισμό και την τεχνική υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών έργων που αφορούν σε χρηματοδότηση υπηρεσιών υποστήριξης της καινοτομίας και δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης, ερευνητικές συνεργασίες, αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, υποστήριξη ΜΜΕ και προώθηση της επιχειρηματικότητας.
Μεταξύ άλλων έχει παράσχει συμβουλευτική υποστήριξη για ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, καθώς και υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας και υποστήριξης επιχειρήσεων τόσο στις ΜΜΕ όσο και στον ακαδημαϊκό κόσμο. Έχει υπάρξει Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και το Πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη.
Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης και κάτοχος (ΜΒΑ) Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδίκευση στην Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο : 
Email :