Μάρκος Κοντιζάς

Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας

Ο Μάρκος Κοντιζάς εργάζεται ως Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Οι κύριες δραστηριότητες του αφορούν την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας όπως η πρόσβαση σε πηγές δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης, αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, αναγνώριση και αξιοποίηση καινοτομίας. Είναι κάτοχος πτυχίου Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάστηκε ως σύμβουλος στη Διεύθυνση Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανάπτυξης για την εταιρεία ΠΛΑΝΕΤ ΑΕ για 5 έτη σε πεδία χρηματοοικονομικών και οικονομικών υπηρεσιών επιφορτισμένος με την σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων και μελετών βιωσιμότητας για επιχειρήσεις.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο : 
Email :