Μάνος Μπαντουβάς, MBA

Σύμβουλος μεταφοράς τεχνολογίας

Ο Μανώλης Μπαντουβάς είναι απόφοιτος του τμήματος οικονομικών επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Από το Φεβρουάριο 2022 έχει ενταχθεί στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ ως σύμβουλος μεταφοράς τεχνολογίας. Η αρμοδιότητες του επικεντρώνονται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας όπως η αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, η πρόσβαση σε πηγές δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης, αναγνώριση και αξιοποίηση καινοτομίας. Κατά τα προηγούμενα 8 έτη εργάστηκε στον ΕΛΚΕ του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και συγκεκριμένα στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Προγραμμάτων με αντικείμενο τη διοικητική και οικονομική υποστήριξη του φορέα και των ερευνητικών έργων. Επίσης έχει εμπειρία από τον τραπεζικό κλάδο καθώς είχε εργαστεί επί 4 έτη στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο σε διάφορα υποκαταστήματα της Κρήτης στον τομέα του Retail Banking .    

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο : 
Email :