Χριστίνα Κάρλου

Υποστήριξη Πελατών

Η Χριστίνα Κάρλου υποστηρίζει διοικητικά το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ από τον Δεκέμβριο του 1998. Οι διοικητικές δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκεται ενεργά αφορούν στη λειτουργία του γραφείου, στη διαχείριση έργων, στη διαχείριση και στην εκπαίδευση του προσωπικού, στη διαμεσολάβηση για μεταφορά τεχνολογίας, στην αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, στη δημοσιότητα και στην προώθηση των δράσεων του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, όπως επίσης και στη διοργάνωση εκδηλώσεων. Η Χριστίνα είναι πτυχιούχος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας από τη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πριν την ενασχόλησή της με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, η Χριστίνα κατείχε θέσεις Εξυπηρέτησης Πελατών σε δύο εταιρείες Διεθνών Μεταφορών.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο : 
Email :