Πολιτική απορρήτου για το newsletter του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΙΤΕ 

Συλλέγουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail) με αποκλειστικό σκοπό να σας αποστέλλουμε το ενημερωτικό δελτίο (newsletter) του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΙΤE. Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας δεν αποτελεί αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας και δεν διαβιβάζεται ή κοινοποιείται σε τρίτους. Τη χρησιμοποιούμε για όσο διάστημα συνεχίζετε να συναινείτε στη λήψη του ενημερωτικού μας δελτίου.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ανά πάσα στιγμή (να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας), είτε κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής είτε στέλνοντάς μας email στη διεύθυνση newsletter@ttoforth.gr

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ) έχετε δικαίωμα ενημέρωσης για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας, πρόσβασης σε αυτά, διόρθωσης, επικαιροποίησης ή ακόμα και διαγραφής αυτών. Επίσης, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.