Παράταση αιτήσεων για Σύμβουλο Μεταφοράς Τεχνολογίας σε Αθήνα ή Ηράκλειο

Θέση εργασίας: Το δίκτυο ΠΡΑΞΗ προσφέρει μια θέση για Σύμβουλο Μεταφοράς Τεχνολογίας σε Αθήνα / Ηράκλειο Κρήτης

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι και την Παρασκευή, 10 Ιουνίου για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Σύμβουλου Μεταφοράς Τεχνολογίας στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ με έδρα την Αθήνα και κωδικό θέσης TTO_ATH_HER_ΜΑΥ_22_ALL.pdf

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Σύμβουλου Μεταφοράς Τεχνολογίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Έδρα:
1 θέση με έδρα την Αθήνα ή Ηράκλειο Κρήτης με κωδικό θέσης TTO_ATH_HER_ΜΑΥ_22_ALL

Κατεβάστε αρχική την προκήρυξη: TTO_ATH_HER_ΜΑΥ_22_ALL1.pdf

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11.05.2022

Καταληκτική Ημερομηνία: 10.06.2022

Related Posts